Ролі

Літературознавці — фахівці з літературознавства, що займаються вивченням і дослідженням змісту та форми літературних творів, специфіки та функції літератури як виду мистецтва, загальних тенденцій у розвитку літературного процесу, пишуть рецензії і статті. 

Біографи — фахівці з вивчення та дослідження біографії.

Психологифахівці що вивчають психічні явища (мислення, почуття, волю) та поведінку людини.

Народознавці — це фахівці з народознавства, які досліджують і вивчають фольклорну основу лірики.

Дослідники епістолярної творчості 

Естети 

Рекламна студія 

Укладач словника 

ІТ-фахівець